Internet - <<   >> M0506a
O internetu (3.) - spolehlivost bezdrátového internetu
text pro modřický Zpravodaj 6/2005

V dnešním příspěvku by měla být řeč o spolehlivosti bezdrátového internetu. Aby to byla řeč skutečně kvalifikovaná, tak na moje otázky odpovídal pan Tomáš Vrána z Borkovan, hlavní muž týmu, který poskytuje bezdrátové internetové připojení v Modřicích - mimo jiné i pro náš MIM.

Na úvod pár slov o Vás. Provoz sítě Voda.cz , která poskytuje bezdrátový internet na jih a jihovýchod od Brna zajišťuje společně několik firem.V současné době obsluhujeme asi 200 přípojek ve 30 lokalitách a jejich počet stále roste.

Jak vlastně vypadá taková síť ? Prakticky jde o tři úrovně technických zařízení: Hlavní přípojné místo na síť vyššího řádu, ze kterého je veden signál do lokálních přenosových stanic a z těch pak přebírají signál přijímací zařízení jednotlivých domovních přípojek, na kterých pak může být několik počítačů.

Co se dá říct k její spolehlivosti ? Bezdrátový internet je nová věc, a proto bude nějakou dobu trvat její „usazení do života“. Kdo například do nedávna předpokládal, že někde na půdě bude potřeba operativně přístupným způsobem umístit a elektricky spolehlivě napájet přenosové zařízení. Nemusi jít jen o bytový dům, ale třeba o dominantu, jako je gotický kostel. Používané technické komponenty pak jsou doslova v překotném vývoji - takže i v nich může vzniknout porucha. Navíc zde občas hraje roli také počasí - zrovna nedávný výpadek v Modřicích způsobilo přehřátí směrovače vlivem velkého vedra - a jen pro ilustraci - opravu přenosové stanice jsme dokončovali někdy kolem půlnoci.

Máte sice bezplatnou informační linku   800 400 107 , ale občas je tam jenom automat - proč ? O provoz a další rozvoj naší sítě se celkem stará asi 10 lidí a vzhledem k jejímu poměrně velkému geografickému rozsahu trávíme dost času na výjezdech. I když chod sítě průběžně automaticky sledujeme, ohlášení poruchy je pro nás užitečné - ale na to stačí záznamník a technik se může v klidu věnovat potřebné práci. Rovněž automatické poskytování informací o službách je dnes běžné. Ale potěším Vás - připravujeme obsazení “call centra“ tak, aby bylo možno v pracovní době s někým konkretním hovořit.

Dá se spolehlivost měřit ? Péče o spolehlivý provoz naší sítě má pro nás nejvyšší prioritu, takže samozřejmě vše průběžně evidujeme a vyhodnocujeme. Je zde také otázka nákladů - pro levnější přípojky nemůžeme garantovat stejnou rychlost zásahu při výpadku, jako pro ty dražší a též hraje roli rozsah výpadku - ale celkově to bereme opravdu vážně. Dokonce jsme si na sebe „upletli bič“ a na měsíčních fakturách za výpadky automaticky odpočítáváme slevu.

Takže Vám přeji, aby těch slev bylo co nejmíň a děkuji za rozhovor.


Zpracování:  V.Čevela - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  T0506a / 16.09.2005