Internet - <<   >> M0505a
O internetu (2.) - vyhledávání
text pro modřický Zpravodaj 5/2005

Dnes si povíme, jak vlastně v té obrovské hromadě internetových informací najít to, co nás právě zajímá. Poslouží nám k tomu buď nějaký katalog, portál anebo vyhledávač. Nejznámnější český univerzální katalog je již zmíněný Seznam.cz, ale existuje i řada dalších. Obsahem katalogu je tématicky členěný seznam odkazů na internetové stránky zpravidla s jejich stručnou.charakteristikou.

Portál je internetovou prezentací určité instituce, firmy či zájmové skupiny a jak už z jeho názvu vyplývá, je vlastně „branou“ ke vstupu do určité konkretní tématické oblasti. Na rozdíl od katalogu není jen seznamem, ale většinou prezentuje veliké množství stránek z vlastních informačních zdrojů. Příkladem jsou třeba portály ministerstev, parlamentu a souhrnně veřejné správy (rejstříky, zákony atd), telefonní seznam, veřejná doprava, průběžně aktualizované internetové noviny (Novinky.cz, ČTK, BBC aj.), rozhlas, televize, portály vysokých škol či nejrůznějších firem - ale i třeba seznamy památek nebo portál pěveckých sborů. Ve vyspělém světě a dnes už i v Česku mají oficiální instituce zákonnou povinnost zveřejňovat informace, takže třeba na stránkách modřického MÚ si můžeme přečíst platné vyhlášky, městský rozpočet a další materiály.

Každý větší katalog i portál nabízí též tzv. vyhledávač - program, kterému je možno zadat téma k vyhledání odkazů na odpovídající internetové stránky. Vyhledávát lze buď pouze v informačních zdrojích příslušného portálu či katalogu, anebo obecně v celém internetu - k tomu účelu se může spustit vyhledávač i samostatně. Technologie vyhledávání patří k nejvýkonnějším a nejsložitějším záležitostem a využívá se při ní i umělé inteligence. Základní princip spočívá v tom, že vyhledávací centrála (např. Google) má spuštěné automatické programy - roboty, které průběžně prohledávají celosvětovou internetovou síť a klíčová slova z úvodu jednotlivých stránek spolu s odkazy na ně průběžně aktualizují ve své databázi. Když potom uživatel zadá dotaz např. „Modřice“, tak vyhledávač ze svého archívu nabídne komentovaný seznam příslušných odkazů. V databázi vyhledávače je k tomuto tématu uloženo přes 50 tisíc (!) odkazů, “Praha“ jich má 4,5 miliónu a „London“ téměř 160 miliónů. Nabídne se jich samozřejmě jen první část a právě zde je problém - které to budou. Významně to může ovlivnit jak autor příslušné stránky tím, že uvede vhodná klíčová slova a též vyhledávající - ten totiž může svůj dotaz upřesnit. Při vyhledávání v katalogu je výsledek hledání bohužel ovlivňován i placenou přednostní prezentací.

Pro začátečníky v internetovém moři informací nabízí Modřický internetový magazín v rubrikách Aktuálně a Obsah MIM - viz vpravo nahoře několik odkazů, se kterými mohou začít.


Zpracování:  V.Čevela - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  T0505a / 13.07.2005