Ovládání prezentace mim-KINO
Funguje pouze v prohlížečích MS IE6 a výše a umožňuje manuální i automatické prohlížení fotografií.
K umožnění prohlížení je nutno povolit zobrazení aktivního obshu - tj. Active-X a skriptů (stačí "dočasně" pro konkretní odkaz na "mim-KINO").
Okno prezentace je optimalizováno pro 17" monitor 1024x768 pixelů s využitím tlačítka "F11".

= manuální posuny o stránku nebo na začátek a konec,
= spuštění a zastavení automatické prezentace
= přepínač pro změnu rychlosti automatické prezentace

Standardně je nastavena rychlost automatické prezentace 7 vteřin, aby se stačily fotografie načíst z webu.
Při opakovaném prohlížení je možno přepnout na 2 vteřiny, protože prohlížeč využívá dočasnou paměť počítače.

Kliknutím na obrázek se otevře nové okno s úplnou velikostí fotografie, případně stránka s možností dalších odkazů - ukončení tlačítkem "X".

Návrat z okna mim-KINO je VŽDY přes tlačítko-šipku "Zpět" prohlížeče MS IE !!!


Zásady řešení navigace k prohlížení MIM
Základním orientačním místem pro internet i CD je stránka Obsah MIM - doporučená jako "oblíbená" nebo "domeček".
Pro ruční vyhledávání stránek jsou v obsahu odkazy na 7 tématických seznamů.
Na počítačích připojených k internetu lze z obsahu zadat téma i přes vyhledávací okénko s tlačítkem. +)

Kromě toho jsou v obsahu odkazy na titulní stránky jednotlivých vydání
a na úplný chronologický řazený seznam všech vydaných stránek - Seznam MIM.

V rámci ročenky CD Modřice 2007 byla pro vybrané rozsáhlejší kolekce fotografií doplněna možnost přímo z prohlížeče MS Internet Explorer otevřít příslušnou složku. Při práci v operačním systému MS Windows XP je pak pomocí prohlížeče obrázků možno v obrázcích (JPG) listovat, anebo spustit automatickou prezentaci. Když se začnou zobrazovat malé náhledy, je třeba prohlížení ukončit a vrátit se zpětným tlačítkem na případné otevření další složky. ++)

Pro vyhledávání informací "z okolního světa" je v obsahu odkaz na rozpracovaný katalog České země   A-Z info.


+)
U nových stránek může nějakou dobu trvat, než je automatický robot zaregistruje, takže do té doby přes okénko vyhledat nejdou.
++)
Pro jiné operační systémy a prohlížeče, ani přímo z internetu takové prohlížení spustit nelze.

K prohlížení fotografií
* Doporučujeme stiskem klávesy F11 zvětšit obrazovku (původní režim = další F11).
* Na stránce jsou fotky zobrazeny jako poměrně malý náhled (aby se rychleji načítaly) - na každou z nich ale je možné klepnout levým tlačítkem myši a ona se zvětší.
* Aby fotka zabrala maximum obrazovky, tak ještě lze myší odjet do bílého postoru, vrátit se na ní a počkat, než se vpravo dole objeví čtverec se šipkami, na který se klepne.
* Návrat na stránku fotoreportáže je VŽDY vlevo nahoře přes šipku "Zpět".

Koncepce rubriky KDY-KDE-CO
Snahou na této adrese je především dle možností automaticky přebírat oznámení zadaná do Zpravodaje Modřice. Mohou ale být zveřejněny i další akce, pokud jejich organizátoři budou mít zájem a ozvou se mailem na dole uvedený Kontakt, nebo předají jiný písemný podklad. Protože se jedná o neplacenou službu v rámci dobrovolné občanské aktivity, nemůže vydavatel MIM podklady vyhledávat, ověřovat, ani garantovat jejich správnost či úplnost.

Zpracování:  V.Čevela - Kontakt  pro náměty a komentáře - Stránka:  T0502b / 13.04.2009