Modřický Internetový Magazin - Programový Manifest
Co
Chceme se pokusit slovem a obrazem prezentovat zajímavé informace z Modřic i okolního světa - České země   A-Z info
a poukazovat na různé možnosti využívání internetu.
Jak
nezávisle (ale samozřejmě se subjektivním zaměřením na to, co nás osobně zaujalo)
neperiodicky (takže nová čísla vznikají tehdy, když máme čas a inspiraci)
neformálně (to jest se zaměřením především na obsah toho, co předkládáme)
Kdo
Vydává Vlastimil Čevela - fotograficky spolupracuje Miroslav Hájek - poradcem přes kytky, brouky a jiné je Alena Poláchová .

Fotografie a stránky i-magazinu jsou na serveru www.cemotel.cz, který provozuje Tomáš Vrána - Českomoravská telekomunikační s.r.o., dříve VODA IT consulting. Tato firma poskytuje bezdrátové 24-hodinové připojení na internet v Modřicích a jiných menších lokalitách na východ a na jih od Brna a je také hlavním sponzorem ročenky CD Modřice 2007.


Sepsáno v lednu 2005, upraveno 2007/02, 2007/12 a 2010/08.

Zpracování:  V.Čevela - Kontakt  pro náměty a komentáře - Stránka:  T0501a / 11.08.2010