Vydání  M0510  - 2. října 2005  -  foto z výstavy "Modřice včera a dnes"

@   Modřice včera a dnes   - fotografie Miroslava Hájka - září 2005


Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek (podklad Ing.Filip) - Kontakt  pro náměty a komentáře - Stránka:  M0510 / 10.10.2005