Vydání  M0509  - 16. září 2005  -  foto z výstavy "Modřice včera a dnes"

profil   Miroslav Hájek - fotograf amatér
rozhovor   Foto Miroslav Hájek
pozvánka   Modřice včera a dnes - 24.-26. září, 9-18 h

foto-album   Modřice od svítání do setmění (2003)
foto-album   Modřice od podzimu do léta (2004)

pozvánka   Pěvecký sbor - neděle 25. září v 15 h
pozvánka   Koncert na radnici - středa 28. září v 19 h
rozhovor   Miroslava Kubíková - ved. městské knihovny

Návod   (změny v navigační liště na stránkách MIM)
Aktuálně   (informace od vydavatele MIM)


Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek (podklad Ing.Filip) - Kontakt  pro náměty a komentáře - Stránka:  M0509 / 30.09.2005