O účinkujících
Ivana Krejčiříková
Od roku 1998 působila jako sólistka v přerovském kúrovém sboru a patřila k zakládajícím členům Kvintetu de Monte, se kterým zpívala i v Modřicích. V roce 2005 absolvuje obor zpěv u prof. Ireny Sobolové - Hýlové na brněnské konzervatoři a v příštím školním roce bude pokračovat na VŠMU (Vysoká škola muzických umění) v Bratislavě. Je též studentkou Akademie staré hudby při filosofické fakultě Masarykovy university, kam ji přivedl zájem o barokní hudbu, kterou provozuje s různými tělesy, např. Ave musica, Musica belissima, atd. Dále se věnuje provádění soudobé hudby v tělese Ensemble Opera Diversa.

Alena Borková
Profesorka, PhDr, která působí na brněnské konzervatoři jako korepetitorka na pěveckém oddělení a pedagožka obligátního klavíru. Kromě toho je hudební kritičkou, píše recenze pro Hudební rozhledy, Rovnost a další brněnské listy. Mezi její zájmy patří také FOTOGRAFOVÁNÍ - medailon a fotogalerie .

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
Pěvecký sbor je složený z amatérských zájemců o zpívání z Modřic a z Brna, různého věku i nejrůznějších povolání - od studentek až po důchodce. Ve složení svých členů částečně navazuje na Modřický pěvecký sbor, který působil v letech 1998-2001 při pobočce ZUŠ pod vedením prof. Rudolfa Zavadila.

Od konce roku 2001 se stalo novým zřizovatelem sboru město Modřice a sbormistrem JANA KOVÁŘOVÁ. Pod jejím vedením byl nastudován zcela nový repertoár, významně doplněno personální obsazení všech hlasů a uskutečněna řada úspěšných koncertů nejen v Modřicích, ale i v Brně Tuřanech, ve Šlapanicích, v Neslovicích, Oslavanech a Horních Dubňanech. V repertoáru sboru jsou starší i nové 4-hlasé skladby, jak ze světské (madrigaly), tak i chrámové hudby, vánoční mše, koledy a spirituály. Významný podíl mají též klasické i současné úpravy lidových písní.

Od roku 2004 se datuje zajímavá spolupráce sboru se skladatelem Vojtěchem Javorou. Jejím výsledkem bylo nastudování jeho nové České vánoční mše půlnoční, která byla několikrát provedena ve spolupráci s Chrámovým sborem ze Šlapanic a především Chrámovým sborem z Tuřan, jehož několik členů též následně posílilo řady modřického sboru. V rámci dnešního koncertu rovněž mj. zazní i V. Javorou upravená lidová píseň "Vrť sa děvča".

Jana Kovářová
Absolventka brněnské konzervatoře v oboru dirigování z dirigentské třídy profesora Petra Fialy. Sama se věnovala též aktivnímu zpěvu v souboru Kvintet de Monte a v současné době vyučuje na ZUŠ v Brně hru na klávesové nástroje. Od konce roku 2001 pak je sbormistrem Smíšeného pěveckého sboru města Modřice.

Příští koncert modřického sboru:
     sobota 16. července o pouti v Oslavanech - v zámecké kapli
15. komorní koncert na radnici v Modřicích (prof. Mazourová, Jan Hlaváč, Michal Kříž):
     středa 28. září, 4-ruční klavír a klarinet
Internetové stránky o koncertech i pěveckém sboru s fotografiemi: http://mim.voda.cz/