Morava-info - <<   >> MIM tipy - <<   >> M0505a
Ořechov u Brna 1945 - 2005

Ořechov 1945 , historie bitvy (citace dále), raketová základna , Army park , obec ,
fotoreportáže z oslav 2005 , další foto , další popis oslav ,

... k 60. výročí byla 23. dubna 2005 uspořádána bojová ukázka za účasti dobových jednotek ...

... v dubnu 1945 útočil směrem na Moravu 2. ukrajinský front pod velením maršála Sovětského svazu
R.J. Malinovského, společně s Rumunskou královskou armádou

350+86 tisíc vojáků, 246+46 tanků a samohyb. děl, 6106+999 děl, raketometů a minometů a 637+239 letadel ...


... a vojenské techniky ...

... na straně Němců bránila prostor Moravy 1. pancéřová armáda pod velením generála pancéřových vojsk W.K. Nehringa

400 tisíc vojáků 120 tanků a útočných děl, 2150 děl a 150 letadel ...


... za velkého zájmu diváků se představili ruští kozáci ...

... těžké boje v prostoru Holasice-Rajhrad a Syrovice-Ořechov probíhaly od 17. do 24. dubna

obce Ořechov (Tikovice, Ořechovičky) i Holasice patřily k nejvíc poškozeným na jižní Moravě ...


... a další vojáci ...

... na sovětských mapách nebyl Ořechov s novým dominantním kostelem vůbec zakreslen - což velmi ztěžovalo koordinaci a zaměřování a projevilo se i ve ztrátách ...

přesto Rusové 19. dubna Ořechov obsadili, Němci ale přisunuli posily, maximálně využili momentu překvapení i terénu (lesy od Bobravy u cihelny) a druhý den dobyli návrší u kostela zpět - v boji muže proti muži i proti tankům použili plamenomety - okolí kostela bylo pokryto vraky sovětských tanků a mrtvolami vojáků, koní, zbraněmi a municí všeho druhu ...

Němci tak získali opět dominantní obranou kótu, zamezující útoku na Brno - mohli obklíčit ruská postavení u Střelic a Popůvek a zaútočili též od Hajan na Starou poštu k Rajhradu ...


... i se svými tehdejšími zbraněmi ...

... teprve po 5-denních bojích, vzájemném ostřelování a leteckých útocích se podařilo kozákům gardových jezdeckých divizí za podpory samohybných děl a přímé palby kaťuší 24. dubna odpoledne trojici ořechovských obcí znovu dobýt ...

... obce byly dány osvoboditelům v plen až do rána - mužští obyvatelé byli pod samopaly nahnáni do obou poškozených kostelů a ráno bez vysvětlení propuštěni ...

... při osvobozování Prahy padlo 30 ruských vojáků (ČTV) *** podle dobového tisku v bojích o Ořechov padlo 960 ruských a 275 německých vojáků, mimo jiné bylo zničeno též 35 ruských tanků a samohybných děl i s posádkou *** o Modřice nebylo s německým vojskem bojováno, a proto nebyly nijak závažně poškozeny (místní kronika) ...


... a také vojáci v německých uniformách ...

Při bojích bylo zabito 23 občanů (nejstarší měl 88 let, nejmladší 4 a půl roku) a dalších 15 zahynulo v koncentrácích a na popravištích ...

Ze 640 domů nezůstal ani jeden nepoškozený, 189 budov bylo úplně zničeno ...

Po válce se z Ořechova vystěhovalo 212 rodin do Želešic, Modřic a Moravan, odkud bylo odsunuto tamnější německé obyvatelstvo ...


... s původní technikou ...

... idea sjednocující se Evropy vznikla jako odpověď na trauma druhé světové války, která vypukla pouhých 20 let po té první - historie uplynulých 60 let dokazuje, že je to idea dobrá a životaschopná ...

... pokud by existence Evropské unie a naše členství v ní nepřinesly nic jiného než to, že se v našich končinách takové války nebudou opakovat - tak je to dost ... (volná citace z tisku)


Zpracování:  V.Čevela, foto Jiří Hájek - Brno - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  F0505c / 17.05.2005