Komorní koncerty - <<   >> M0504a
13. koncert - La Gambetta Brno - 30. března 2005

   Miloslav Študent s arciloutnou ...

   Elen Machová a Věra Mikulášková s violami da gamba ...


... si svým přirozeným hudebním projevem velice rychle dokázali získat vnímavé modřické publikum ...

... takže po některých výkonech byl i potlesk "na otevřené scéně" ...

... upřímné otevřené přijetí se pak promítlo i do tváří účinkujících a to jak při vystoupení ...,

... tak i při závěrečném děkování ...

Na dotaz, kde bere ten svůj temperament nám rozesmátá Elen Machová prozradila, že ji "přímo nabíjelo dnešní publikum" ...

a Miloslav Študent i Věra Mikulášková rovněž potvrdili, že se jim v Modřicích hrálo velice dobře ...

Určitě je hodně pravdy na tom, že k úspěchu každého koncertu jsou zapotřebí nejen dobří interpeti, ale i dobré publikum - a to na tomto koncertě opět obstálo na jedničku ...

Za pořadatele si dovoluji tímto poděkovat Vám všem, kdo naše koncerty navštěvujete, protože marná sláva - bez Vašeho zájmu bychom je nemohli pořádat. A pokud se Vám nabízené kulturně-hudební zážitky líbí, pozvěte i své přátele a známé, protože to je nejúčinnější propagace ...


.

... na závěr jsme si ještě vyfotografovali obě dámy i jejich pěkně seřazené violy da gamba a "hudební zátiší s arciloutnu na klavíru" ...

Souvislosti:
Pozvánka na tento koncert
La Gambetta - umělecké profily souboru a účinkujících


Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  F0504f / 13.07.2005