MIM tipy - <<   >> M0503c
Pálava / Sirotčí hrádek (Klentnice) - tip na výlet

INFO Sirotčí hrádek - popis pro tisk

Je 20. března 2005 a prakticky "včera" teprve skončila zima - tráva na plošině pod skalami s hradem se ještě nestačila probudit ...


... povinný pohled na romantické zbytky paláce, vylepšený měsícem a mládeží na výletě ...

... takhle vypadá v detailu přes 2,5 m tlustá zeď hradního paláce - je asi 700 let stará (ve 20. st. byla nejspíš stabilizovaná), v nároží je starodávné tesané armování ...

Abychom vzácné přírodě nezpůsobili škodu, tak se musime rozhlížet především pod nohama - tohle je netřesk ...

... z převýšení více než čtvrt kilometru nad pálavskými jezery je zcela mimořádný rozhled - tohle je V (Milovice, Přítluky, Rakvice a dál) ...

Naše nedokonalá fotografická technika bohužel nedokáže zachytit to, co dalekohled - můžete se ale přijet přesvědčit, že se odtud opravdu dá vidět až k Dunaji, tj. tovární objekty Volkswagen BAZ před Bratislavou a silueta Děvínské Kobyly, resp. kopců nad Hainburgem za řekou vpravo od ní ...


... JV kousek Klentnice, sv. Kopeček nad Mikulovem a Rakousko ...

Různě členěná a hustě obydlená krajina směrem k V nabízí všem věkovým kategoriím výletníků mimořádně zajímavé možnosti pro orientační cvičení nad mapou - je vidět dost daleko, mapa by měla být 1:100, za dobrých podmínek i 1:200


... na S straně je hřeben Děvína (483 m) a zřícenina Dívčích hradů ...

... od hradního paláce se můžeme podívat též na SZ - na prostřední jezero s nepřístupným ostrůvkem, na kterém obklopen hrází stojí v jádru románský kostel sv. Linharta s fragmenty gotických maleb ze 13. stol. ze zlikvidované a zatopené obce Mušov ...

100 m dole pod svahem v Klentnici vidíme ("ušlechtilý" - jak praví průvodce) barokně-klasicistní kostel sv. Jiří a faru se zajímavým štítem do ulice - oboje z 18. stol.

... sejít můžeme nejprve silničkou od hřiště pod hradem a pak vlevo pěšinou mezi domy ke kostelu ...

Zpracování:  foto V.Čevela - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  F0503k / 08.04.2005