MIM tipy - <<   >> Modřice foto - <<   >> M0503a
Modřická architektura v zimě - tip na procházku - únor 2005

Kostel v Modřicích pravděpodobně stál už na přelomu 12. a 13. století. Dnešní podoba s dominantní věží je ovšem výsledkem velké barokní přestavby z let 1780-1784.

Existence mlýna asi v těchto místech (nynější budovy snad z 18. stol.) je písemně doložena už roku 1268 ...


Barokně v 18. stol. přestavěný dům č. 171 s podloubím na náměstí Svobody má středověké zděné jádro snad o 400 let starší ...

Do barokního období spadají i boží muka "Na Krakově" ...

... a na křižovatce Husovy a Masarykovy ulice

Jádra domků nad bývalým rybníčkem mohou být nanejvýš ze 2. poloviny 19. stol. nebo později, protože na mapě z roku 1825 ještě nejsou - ale vnější úpravy jsou již samozřejmě veskrze současné ...

Z dnešního parčíku - bývalé školní zahrady, na Benešově ulici vidíme vpravo v pozadí původní budovu zimní rolnické školy z roku 1911 s navazující moderní přístavbou ZŠ z počátku 90-tých let 20. století.

V téže době byl po několika desetiletích havarijního stavu opraven a znovu otevřen objekt bývalého kina - nejprve jako hotel Slovan a po změně vlastnictví jako hotel Gregor. Pohled na hotelovou část s parkovištěm.

A jsme už ve století 21. - obecní bytový dům z roku 2000 ...

... a řadové rodinné domky v lokalitě "Za hřištěm"

... Teprve když si to člověk takhle chronologicky srovná tak si uvědomí, že i po těch místech, kolem kterých denně chodí vlastně také "kráčela historie osmi století" ...

Použitá literatura - Modřice INFO


Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  F0503c / 08.04.2005