Komorní koncerty - <<   >> M0502a
12. koncert - Vokální a hudební večer - 26. ledna 2005

Modřický Zpravodaj 2/2005 - citace:

... První hudební večer v letošním roce byl opravdu velmi zdařilý. Zazněly sklady Mozartovy, F. Schuberta, L. Janáčka, B. Smetany, A. Dvořáka, F. Sládka a Scarlattiho ...


... Dva zpěváci Helena Nevosádová a Petr Karas, dále hudebníci Martin Wiesner - sólová kytara a Robert Kružík - viloncello ...
HELENA NEVOSÁDOVÁ - Studentka klasického sólového zpěvu na ZUŠ v Brně Smetanova 8 (prof. Jan Hanák). Zpívá také jako sólistka v Souboru historické hudby.

... Skladby Š. Raka a M. Wiesnera nám zahrál kytarista a tvůrce dvou vlastních skladeb - M. Wiesner, a to brilantní technikou ...
MARTIN WIESNER (*1985) - Hru na klasickou kytaru studuje na ZUŠ Brno Vídeňská.a na ZUŠ v Brně Smetanova 8 a k tomu hru na klavír a skladbu u prof. Jarmily Mazourové. Hraje v kytarovém souboru a v duu s prof. Jiřím Jirmalem. Kromě ocenění v kytarové soutěži je vítězem celostátní kompoziční soutěže Ostrava 2004.

... Jmenovaní příjemně překvapili svými výkony, protože jsou věkem teprve na začátku umělecké činnosti a věřím, že o nich ještě uslyšíme, pokud budou ve studiu hudebního umění pokračovat ...
PETR KARAS (*1986) - Studuje zpěv pod pedagogickým vedením profesorky Blanky Morávkové. V minulém roce se stal ze 62 účastníků ze ZUŠ a konzervatoří vítězem celostátní pěvecké soutěže Dvořák-Janáček Olomouc 2004.

... Největším a velmi příjemným překvapením bylo pro všechny posluchače vystoupení violoncellisty Roberta Kružíka. Jeho podání skladeb G. Faurée - Motýlek, Galleottiho Sonáty d-moll a Uherské rapsodie D. Poppera, přídavku Labuť od Camille Saint-Saense, jakož i jeho vlastních skladeb "Zmařené snění" a ...

... "Mlsný medvěd a invaze včel" byl projev téměř zralého umělce. Je to velký talent a jeho hudební projev byl opravdu hluboký umělecký zážitek ...
ROBERT KRUŽÍK (*1990) - Na ZUŠ v Brně Smetanova 8 studuje hru na klavír (prof. Malinová), na violoncello (prof. Havlík, prof. Zicha) a skladbu (prof. Mazourová). Hraje v symf. orchestru ZUŠ Brno, získal řadu ocenění z violoncellových soutěží a 1. místo na celostátní kompoziční soutěži Ostrava 2004 v katogorii do 15 let. Dnešní program má připraven též pro mezinárodní soutěž v Drážďanech.

... koncert byl hojně navštíven ...
... Když máme takové mladé nadané hudebníky, nemusíme se obávat, že nebude mít v budoucnu kdo přednášet díla starých mistrů ...
JARMILA MAZOUROVÁ - Významná skladatelka a profesorka hudby. Žije v Modřicích a učí na ZUŠ v Brně Smetanova 8, kde vyučuje hru na klavír a další předměty. Hlavním tématem jejího působení je výuka kompozice, kde je zakladatelkou tohoto oboru na ZUŠ nejen v Brně, ale prakticky v celostátním měřítku a její žáci sklízejí mimořádné úspěchy na většině skladatelských soutěží - viz výše.

KRISTA STŘÍTECKÁ - Vyučuje hru na klavír na konzervatoři v Brně a doprovází studenty.


... a oni v hudebním nebi mohou být spokojeni, že jejich dílo neupadne v zapomnění ...

Jiřina Štulpová

P.S. Na mezinárodní soutěži v Drážďanech, kde v jeho hodinovém koncertu mj. zazněla i "Uherská rapsodie", se kterou v Modřicích tak okouzlil - získal Robert Kružík 3. cenu (2. nebyla udělena) a zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby soudobého německého autora ... gratulujeme !!!

Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - Kontakt  pro náměty a komentáře - Vydání:  F0501a / 24.03.2005