Krajina cest, polí a lesů - Vysočina

červen 2006 ve studeneckých lesích

Alespoň pár poznámek ke kytkám a stromům:
Takže na fotografiích můžeme vidět jetel prostřední a violku tříbarevnou, pryskyřník s rozrazilem, to fialové je kohoutek luční - pak dál na pasece vedle janovce metlatého ale knotovka lesní. V detailu si můžeme prohlédnout kvetoucí buk - na stránce s podzimní reportáži z téhož místa pak i dozrávající bukvice. Máme tam i pomněnky, lesní jahody a detail zajímavých sloupcových květů jitrocele. Zkrátka - je toho hodně, na co se dá při toulání po Vysočině koukat ...


© foto Vlastimil Čevela   ---   Aktualizováno 01.02.2007   ---   © Modřický internetový magazín