Z Lovčiček na Písečnou 374 m

10. června 2006 - autem do Lovčiček ke hřišti, na kole po lesní silničce k hájence Svatá a pak doleva k Písečné - tam a zpět asi 13 km celkem - záleží, kam až se po hřebenu dojede ...

Zajímavé bylo obrovské pole před hájenkou, na kterém rostla "soja luštinatá". Po cestě jsme potkali "slepýše", "poměnku bahenní", "hlemýždě", ta barevná jako-kopřiva je "čistec", za ním je "chrobák", "šalvěj luční" a "drabčík císařský". Tu červenou kytku vedle něj - nad šípkovou růžičkou jsme zatím neurčili :-((( - [s-mapa] (na webu).


© foto Vlastimil Čevela   ---   Aktualizováno 01.02.2007   ---   © Modřický internetový magazín