FOTO-alba

Moravské Knínice

Zpět na hlavní stránku výletu

Po vedlejší silnici dojedeme do Moravských Knínic s původně gotickým kostelem a zajímavým pomníkem padlým v pěkném parčíku. Ze silnice pak odbočíme vpravo do kopce - už je srpen a tak se houfují vlaštovky ...


©  foto Vlastimil Čevela 2005 - Modřický internetový magazín cd_2005 - MIM / 24.11.2005