FOTO-alba

Kolem Dolních Kounic - TAPO Asterix
(vlak + pěšky + autobus - 8. I.)

Od nádraží v Moravských Bránicích - přes vesnici k potoku - po silnici na Dolní Kounice - pak vlevo po polní cestě mezi zahradami do kopce - až ke starému kříži na silnici - potom asfaltovou cestou mezi bývalými sady - pak odbočka doprava ke kapli - po svahu dolů do Dolních Kounic - na druhé straně údolí nahoru ke hřbitovu - pohled zpět přes židovský hřbitov - závěrečné posezení v restauraci a přes most na autobus.


©  foto M.Hájek (_) a V.Čevela 2005 - Modřický internetový magazín cd_2005 - MIM / 24.11.2005