Pamětnické vzpomínky na Tišnov a okolí koncem II. světové války

Ve středu 7. května 2014 odpoledne jsem měl možnost se v Muzeu města Tišnova zúčastnit promítání filmu z roku 2002 a navazující besedy s pamětníky o konci války ve městě a v okolí. Akce byla hojně navštívena nejen pamětníky, ale i mladšími lidmi a myslím, že byla velice zdařilá.

Musím říct, že pro mě byla silnou inspirací, abych se na stará kolena (*1938) pokusil zaznamenat pár svých vzpomínek a možná tak autenticky doplnit některé informace, které by z historického hlediska byly třeba zajímavé. Netroufám si na souvislé vyprávění, takže to budou spíše neuspořádané útržky.

Podobný úmysl jsem měl již před lety, kdy vzniklo povídání o hloubkovém náletu, ale v souvislosti s mnoha jinými zájmy a povinnostmi nemělo žádné pokračování. Uvidíme, zda se mi toho tentokrát povede sepsat víc - - - ČeV

Tišnov 1945 - dopolední nálet
( odkaz na popis podstatně horších zážitků z toho dne: www.tisnoviny.cz/obsah/dokud-nam-tecou-slzy-zijeme )

Nenápadná technická památka - haly pomocných provozů Diana G.m.b.H.
( odkazy na další informace: stručná historie, technická data a foto, rozhovor "Vzpomínky na Dianu - I. díl", příroda v okolí )

Lípa a most u Březiny
( dobová ilustrace k líčení osudů amerických letců po sestřelení a malá vzpomínka na havarii B-24 )

Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz