Vydání  M0712 - 31. prosince 2007,  VSTUP kliknutím na zvolený obrázek,


Vánoční výstava keramiky
(ZŠ - 17. prosince)

Rozsvícení vánočního stromu
(11. prosince)

Vánoční výstava žáků ZUŠ
(MK - prosinec až leden)

Josef Škarka a Richard Pohl
(28. listopadu)

Rallye Show Modřice
(8. prosince)

Cimbálovka a pěvecký sbor
(12. prosince)


© foto Miroslav Hájek a Vlastimil Čevela   -   Aktualizováno 16.01.2008   -   © Modřický internetový magazín