Modřické hody 2007, Vydání  M0709 - 20. října 2007,  VSTUP kliknutím na zvolený obrázek,


Vernisáž v muzeu
Stavění máje
Zvaní na hody
Výstava obrazů

Výstava fotografií
Výstava keramiky ZUŠ
Pěvecký sbor na výstavě

Zahrádkářská výstava & spol.
Předávání práva
Hodová zábava u sokolovny


© foto Miroslav Hájek (dsc) a Vlastimil Čevela (hpim)   ---   Aktualizováno 11.11.2007   ---   © Modřický internetový magazín