Vydání  M0512  - 20. prosince 2005  -  VSTUP kliknutím na zvolený obrázek,

Ivana Krejčiříková a kolegyně ...
Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2006
přeje MIM
Rozsvícení vánočního stromu ...

Nová cyklostezka ...
Pěvecký sbor a vokální kvintet ...
Vánoční výstava a keramika na ZŠ ...

 
Minulá vydání MIM (šipky nahoře):
    <<  CD ročenka Modřice 2005, Koncert Dechové trio TIBIA, Koncert Duo Kaizer USA, "Pohádkový les" v Bílovicích n.S., aj. ...


©  foto Miroslav Hájek a Vlastimil Čevela 2005 - Modřický internetový magazín - MIM / 08.04.2006