Archiv - historie, M0811
Herma Kennel o Boženě Škrabálkové a hnutí odporu na Tišnovsku
vzácná návštěva na ZŠ v Modřicích

Zpravodaj Modřice 12/2008

Řadu věcí kolem sebe vnímáme někdy úplně bezmyšlenkovitě a teprve, když nás někdo nebo něco upozorní, tak si všimneme, že mají nějaký význam. Takovým upozorněním byla 4. listopadu 2008 návštěva německé spisovatelky paní Hermy Kennel ve škole na Komenského ulici. Tato dáma totiž po několikaletém bádání v archivech a rozhovorech s různými lidmi napsala román o "hnutí odporu proti německé okupaci na Tišnovsku", ve kterém významnou roli kromě jiných, hrála i rodačka z Modřic - Božena Škrabálková (1923-1945). Malá Boženka chodila v letech 1926-1928 v této budově české menšinové školy do mateřské školky a na stěně vedle vchodu je od roku 1968 pamětní deska na její památku. (fotografie na desce byla někdy po roce 1968 změněna - muzeum prosí o sdělení (přes radnici) - zda někdo ví kdy a proč ? ...)

Po dohodě s Petrem Fialou z modřického muzea a ředitelkou ZŠ Ludmilou Procházkovou se pod vedením paní učitelky Jany Svobodové, v její páté třídě uskutečnila beseda s autorkou o knize "Die Welt im Frühling verlassen" - "Opustili svět na jaře" . Je pravda, že nám starším vnucování některých klišé za minulého režimu už otupilo vnímání. Jsou ale některá fakta, která by ani generace po nás neměly zapomínat. A tak by modřické děti určitě měly vědět, proč na škole visí deska, kolem které denně chodí. Ona je totiž nezbytným doplněním desky se vzpomínkou na bývalé německé obyvatele Modřic v kostele, protože dává jednu z odpovědí, proč se s Němci po válce nedalo společně žít a museli odejít.

Božena, tehdy 22-letá, která na tišnovsku spolupracovala (jako spojka a při zásobování) s partyzány v lesích kolem Skaličky ( pomník - výlet ), byla v únoru 1945 zatčena gestapem. Spolu s dalšími asi 30 ženami byla vězněna v Brně na Cejlu a počátkem dubna s dalšími vězni z Kounicových kolejí zařazena do mimořádného transportu přes Jihlavu a České Budějovice do rakouského Mauthausenu nad Dunajem u Lince. Jeho převážnou část tvořili partyzánští pomocníci z Valašska a z východní Moravy a dále 39 účastníků odboje z tišnovska - podařilo se určit jména 194 osob. Příslušníci tohoto partyzánského transportu neprve dlouho čekali pod surovým dohledem dozorců bez jídla, pozdě večer je zahnali do koupelny, kde přenocovali a dopoledne 10. dubna 1945 byly všichni zavražděni v plynové komoře ... Německá mašinerie "Sonderbehandlung" tedy stále fanaticky mstivě a brutálně fungovala, i když bylo jasné, že válka je prohraná. Den poté vstoupila Rudá armáda u Lanžhota na území Moravy a přesně za dalších 14 dnů - po velké bitvě o Ořechov, už bez boje byly osvobozeny Modřice ...    / ČeV /


Obálka knihy, deska v Modřicích s původní fotografií a pomník v Tišnově

Budova modřické školy z roku 1921, deska s novou fotografií a škola v roce 2008.

Herma Kennel s průvodcem Jaroslavem Klenovským, jehož otec byl za války blízkým přítelem Boženy
a ostatní zmiňovaní ...

Možná nejzajímavějším dojmem z besedy byly angažované otázky páťáků ...

Popis historie Boženy Škrabálkové od Ladislava Šebestíka (AVE č. 3-1970)

Přehled pramenů z knihy Hermy Kennel

Herma Kennel
- vlastním jménem Herma Köpernik, pochází z Pirmasens (*1944) v Porýní-Falcku nedaleko německo-francouzských hranic. Původním povoláním učitelka v mateřské škole, navštěvovala "Freie Akademie Mannheim", pracovala v rodičovském podniku a potom tři roky u Ministerské rady Evropské unie v Bruselu. V letech 1972 až 1974 studovala na Vysoké politické škole v Mnichově.
Se svým manželem žila v letech 1979-1983 v Rumunsku v Bukurešti. Tam se také konala její první výstava naivních obrazů, po které následovaly samostatné výstavy v Bělehradě, Zahřebu, Vídni, Kodani, Lucemburku, Štrasburku, Bonu, Bruselu, Ženevě a v Mnichově.
Od roku 1998 žije v Berlíně. Mezitím strávila dva roky v Česku v Brně a od jara roku 2008 pak střídavě v Berlíně, a opět i v Bukurešti.

Od roku 1973 postupně vydala s vlastními ilustracemi velice úspěšné knihy pro děti, které jsou dodnes v nabídce na internetu:
    Krokodile machen keinen Handstand - "Krokodýlové nedělají stojky",
    Der Zirkusbär - "Cirkusový medvěd",
    Die Reise mit der Pfeffermaus - "Cesta s pepřovou myší",

V posledních letech se věnuje literatuře pro dospělé - odkazy na biografie, rozhovory a čtení
idnes.cz - červen 2008, fotonoviny.cz - září 2004 - Představení nové knihy v Brně - červen 2008, čtení - MU Brno - listopad 2008,
Nakladatelství Vitalis Praha - charakteristika knihy "Bergersdorf" i "Die Welt im Frühling verlassen",
BergersDorf - Český Rozhlas 7 (německy 1/2) - červenec 2003 - (2/2),

Internetové stránky autorky, kritiky, nabídka knihkupectví atd (německy)
Herma Kennel - ukázky obrazů - vydané knihy pro děti a pro dospělé - Bergersdorf - obsah anglicky,
Literatur Lexikon, Büchervielfrass, LiteraturKritik, Amazon, Buchfreund,

Modřický internetový magazin ©   a   FOTO ©   Vlastimil Čevela

Date 2008-12-09 - Text Builder 0.666 - Time 14:53:16