KK 25 - Sol et Sedes Brno a Modřický pěvecký sbor


13. prosince 2006

I. část koncertu - vokální soubor Sol et Sedes Brno - umělecká vedoucí Linda Keprtová

Ukázkové amatérské nahrávky WMA:
John Dowland - Come Away, Come Sweet Love (1:53-463 kB),
Wolfgang Amadeus Mozart - Te Deum C-Dur (7:13-1,69 MB),

II. část koncertu - Smíšený pěvecký sbor města Modřice
v úvodu spolu se zpěváky Sol et Sedes a sólistkou Lindou Keprtovou - dirigent Jana Kovářová

Ukázkové amatérské nahrávky WMA:
Jan Kampanus Vodňanský - Óda I. Vánoční (2:35-628 kB),
Petr Fiala - Čarovné noci děťátko (2:39-643 kB),
Spirituál - If We Ever Needed the Lord Before (3:03-741 kB),

Připomenutí 5. výročí pěveckého sboru a 25. komorního koncertu na radnici formou slavnostního poděkování:

- členům pěveckého sboru za vytrvalost při systematickém zkoušení
- dirigentce Janě Kovářové za trpělivost a celkový přístup
- panu Ing. Jaromíru Valentovi, dlouholetému starostovi, pod jehož vedením město Modřice vytvořilo důstojné podmínky pro sbor i komorní koncerty na radnici (z důvodu nemoci v nepřítomnosti)
- paní Ing. arch. Evě Mattušové - dlouholeté radní a čestné občance Modřic, která si vymyslela a prosadila realizaci koncertů a významně přispěla k obnovení činnosti sboru
- a v neposlední řadě též publiku modřických koncertů i rodinám a příznivcům pěveckého sboru, protože bez jejich aktivního zájmu a podpory by se tyto kulturní aktivity nedaly provozovat

23 foto ©   M. Hájek, audio V. Čevela


Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz