Jaro na Krkatce


březen a duben 2006

Tábornická základna TAPO Krkatá Baba v údolí potoka Lubě - to není jen poměrně nedotčená příroda, ale především práce.

Ta okolní příroda se ale asi v dohledné době bohužel výrazně změní, protože existují už zcela vážně připravované záměry, že v letech 2010-2013 by zde měla být postavena dálnice R43 (úsek Kuřim-Svitávka) - viz   interaktivní mapa  a   R43 , na webu.

Takhle vypadá oficiální popis rychlostní silnice R43:
Na k.ú. Hluboké Dvory je v km 25,191 umístěn most na přeložce polní cesty. Na rozhraní k.ú. Hlubokých Dvorů a Lubě přechází silnice přes hluboce zaříznutá údolí vodního toku Lubě a jeho pravostranného přítoku. Budou zde umístěny dvě estakády - v km 25,865 přes údolí bezejmenného potoka (délka 278m) a v km 26,345 přes údolí Lubě (délka 278m) nad přírodní památkou Krkatá Baba, do které při horní hraně svahu zasahuje (pozn: na základě studie z roku 2002 bylo rozhodnuto o zachování trasy R43 v původní stopě staré dálnice) - ale z textu zdá se vyplývá, že se nehovoří o 2 paralelních mostech - CeV.

Zatím se zde ještě nestaví - ale dějí se jiné věci: Pod náporem sněhu se zřítila střecha venkovní jídelny, kterou je třeba demontovat, musí se připravit dřevo na topení - ale to je napřed potřeba dostat z lesa, když byla velká voda jako letos - tak znovu postavit mostky přes potok, vyspravit odvodňovací stružky a protržené hrázky, zavézt vymleté díry na cestě a moc a moc dalších věcí - aby to celé mohlo fungovat.

Samozřejmě je nutno se rozhlédnout kolem a udělat pár fotek z přírody - třeba jak kvete "plicník lékařský" (vedle něj na druhé fotce je "křivatec žlutý"), jak se v listí objevují "jaterníky", anebo podél potoka u mostku velice zajímavý "mokrýš střídavolistý" - to jsou ty žlutozelené - skoro ploché - květy. A taky jak kořeny olší nebo jasanů zpevňují břehy.MODŘICE 2006 - CD ročenka MIM      44 foto ©   M. Hájek (img), V. Čevela (hpim)   2006


Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz