KK14 - Sólový zpěv a smíšený pěvecký sbor


Ivana Krejčiříková + Alena Borková a Smíšený pěvecký sbor města Modřice - 25.5.2005

V příjemném prostředí zasedacího sálu na radnici se opět sešlo - podle mínění většiny dosavadních účinkujících "výborné modřické publikum" ...


... aby si v I. části dnešního koncertu poslechlo vynikající zpěvačku Ivanu Krejčiříkovou ...

Z recenze Jiřiny Štulpové ve Zpravodaji 6/2005:

"- všechny skladby byly velmi náročné na intonaci, ale pěvkyně je zvládla perfektně .."


"- klavírní doprovod profesorky Aleny Borkové byl umělecky dokonalý .."

Paní profesorka Borková není jenom vynikající muzikant, pedagog a publicista. Mezi její zájmy totiž patří také FOTOGRAFOVÁNÍ - medailon a fotogalerie


Zdůraznění důležitosti dobrého publika není náhodné - ony jsou to totiž spojité nádoby. Umělci obecně a v oblasti hudby zvlášť, jsou zpravidla velice citliví lidé, takže přesně vnímají duševní naladěnost posluchačů.

Právě v Modřicích prý bývá ta správně mírně odlehčená a vstřícná atmosféra, která inspiruje k těm nejlepším výkonům ...


Tentokrát mezi ně určitě patřila árie z 200 let staré italské opery Francesca Bianchi.

"- v árii Gandarty z opery Alessandro nell Indie předvedla zpěvačka krásné koloratury a ani v árii Aničky z opery Čarostřelec nezůstala romantickému dílu C. M. von Webera nic dlužna .."

"- pokud se bude zpěvu dále věnovat, její jméno se bude v uměleckém světě jistě objevovat.."


Zpěvačka
a její "dialog"
s posluchači.

Závěrečný potlesk ...

... a hostující dámy s kyticemi.

... celkový pohled na sbor v akci ...


... soprán ...

... alt ...

... tenor ...

... bas ...

... sbor + Ivana Krejčiříková jako sólový soprán ...

... ještě jednou všichni ...

... a závěrečná kytice s malým dárkem ...

Z recenze Jiřiny Štulpové ve Zpravodaji 6/2005:

"- V druhé části večera zazpíval náš modřický smíšený sbor pod vedením Jany Kovářové. Velmi, velmi příjemně nás překvapil jak repertoárem, tak provedením .."

"- Všechny sklady zazpívali tak svěže, že jejich radost ze zpěvu se přenesla i na posluchače .."

"- Všichni účinkující nám svým vystoupením zpříjemnili večer a přesvědčili, že věnování se zpěvu není ztrátou času. Přejeme jim hezké prázdniny, hodně hezkých skladeb a těšíme se na jejich příští vystoupení .."

"- Všem, kdo mají podíl na přípravě našich hudebních večerů srdečně děkujeme .."


16 foto
Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - 17.07.2005

Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz