Pálava - Sirotčí hrádek (Klentnice)


Pálava / Sirotčí hrádek (Klentnice) - tip na výlet - textový popis výletu a odkazy
Je 20. března 2005 a prakticky "včera" teprve skončila zima - tráva na plošině pod skalami s hradem se ještě nestačila probudit ...

... povinný pohled na romantické zbytky paláce, vylepšený měsícem a mládeží na výletě ...

... takhle vypadá v detailu přes 2,5 m tlustá zeď hradního paláce - je asi 700 let stará (ve 20. st. byla nejspíš stabilizovaná), v nároží je starodávné tesané armování ...

Abychom vzácné přírodě nezpůsobili škodu, tak se musime rozhlížet především pod nohama - tohle je netřesk ...

... z převýšení více než čtvrt kilometru nad pálavskými jezery je zcela mimořádný rozhled - tohle je V (Milovice, Přítluky, Rakvice a dál) ...

Naše nedokonalá fotografická technika bohužel nedokáže zachytit to, co dalekohled - můžete se ale přijet přesvědčit, že se odtud opravdu dá vidět až k Dunaji, tj. tovární objekty Volkswagen BAZ před Bratislavou a silueta Děvínské Kobyly, resp. kopců nad Hainburgem za řekou vpravo od ní ...


... JV kousek Klentnice, sv. Kopeček nad Mikulovem a Rakousko ...

Různě členěná a hustě obydlená krajina směrem k V nabízí všem věkovým kategoriím výletníků mimořádně zajímavé možnosti pro orientační cvičení nad mapou - je vidět dost daleko, mapa by měla být 1:100, za dobrých podmínek i 1:200


... na S straně je hřeben Děvína (483 m) a zřícenina Dívčích hradů ...

... od hradního paláce se můžeme podívat též na SZ - na prostřední jezero s nepřístupným ostrůvkem, na kterém obklopen hrází stojí v jádru románský kostel sv. Linharta s fragmenty gotických maleb ze 13. stol. ze zlikvidované a zatopené obce Mušov ...

100 m dole pod svahem v Klentnici vidíme ("ušlechtilý" - jak praví průvodce) barokně-klasicistní kostel sv. Jiří a faru se zajímavým štítem do ulice - oboje z 18. stol.

... sejít můžeme nejprve silničkou od hřiště pod hradem a pak vlevo pěšinou mezi domy ke kostelu ...


10 foto
Zpracování a foto:  V.Čevela - 26.01.2007

Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz