Rozsícení vánočního stromu


Děti z MŠ + ZŠ + ZUŠ a pěvecký sbor města - 9. prosince 2004

Slavnostní hudební zahájení

Nejmenší účinkující

Ti větší už měli rozsáhlejší program ...

s "rozevlátou" dirigentkou (a zde také vidíme, že publikum bylo četné) ..

Malí muzikanti s paní učitelkou

Slavnostně osvětlená radnice, vánoční strom ...

... a dominanta města - kostelní věž při vystoupení těch "největších", ...

... které přibližně hodinový pořad uzavřelo.


8 foto
Zpracování:  V.Čevela, foto M.Hájek - 03.03.2005

Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz