Ze zkoušky pěveckého sboru


Momentky ze zkoušky pěveckého sboru - začátek roku 2003

zleva tenoři: Josef Šiška, Mojmír Strouhal, Sylva Bernátová, Romana Kaplanová

zleva vpředu soprány: Jolana Pevná, Sandra Kuloviaková (ostatní tehdy chyběly)

zleva vpředu alty: Jaroslava Pešková, Jitka Šturmová, Hana Čevelová, Lenka Strouhalová

zleva vzadu basy: Vlastimil Čevela, Jan Mattuš, Jan Březa, Karel Kovář


konzultace s dirigentkou Janou Kovářovou ...


4 foto
Zpracování:  V.Čevela, foto E.Mattušová, digitalizace M.Hájek - 02.03.2005

Modřický Internetový Magazin ©   Vlastimil Čevela   mim.cemotel.cz    Internet   www.cemotel.cz